מבוטלות

לשונית הזמנות מבוטלות מראה הזמנות שהתבטלו אחל מהתאריך העתידי (מתוכנן) ולפי סדר הפוך ללוח שנה.
בעמודת "בטל" ניתן לראות את הסיבת הביטול ששמורה למשתמשי המערכת בלבד, כמובן שהערת הביטול שימושית מאוד במיוחד אם בעתיד אותו הלקוח ירצה לבצע הזמנות חדשות או לבטלן.

לשונית הזמנות מבוטלות

אם רשמתם הערת ביטול בחלק ,פנימי, של הזמנה, בזמן שתבצעו חיפוש (בלשונית חיפוש) ההזמנה תופיע על גבי רקע אדום להדגיש שהיא מבוטלת

לשונית הצגת הזמנות מבוטלות במערכת

אם בכל זאת הלקוח החליט לבצע איתכם הובלה ברגע האחרון ניתן בקלות להחליף את מצב ההזמנה בלי להיכנס להזמנת הובלה עצמה