תפריט

תפריט ראשי הינו חלון עבודה העיקרי שלכם דרכו מנוהלת כל חברת ההובלות שלכם, בהתאם לבחירה בזמן ניווט בחלקי המערכת חלק מהתפריט יפתח בחלון נפרד וחלק יפתח כלשונית עבודה

תפריט ראשי חלון לשוניות מערכת

יצירת הזמנה חדשה להובלת משרד
יצירת הזמנה חדשה להובלת דירה עד פריט בודד
לשונית תזכורות
לשונית חיפוש ואיתור הזמנות לפי מספר פרמטרים
לשונית הזמנות חדשות
*לשונית הזמנות סגורות – הלשונית כוללת חלון סימון של חסימת צפייה לצוותים
לשונית הזמנות מבוטלות
לשונית סטטיסטיקה יומית עבור הזמנות
לשונית פגישות עבור סוכני שטח
לשונית היסטוריית הזמנות
לשונית אחסנה
פתיחת תפריט משני
דוחות – רווחים והזמנות לפי פלחים
צוותים – ניהול והגדרת הצוותים
רכבים – ניהול ומידע על הרכבים במערכת
מאיפה – מקור ההזמנה, כגון אינטרנט או פרסומות
משתמשים – הגדרת המשתמשים של המערכת והגדרות חשבון אישי
הגדרות – כלליות של המערכת
עזרה – לחצו בתיבת סימון להפעלת עזרה
שפה – בחירה בין שפת תצוגת מערכת (עברית, אנגלית או רוסית) ולשליחת דוא"ל
יציאה – התנתקות מהמערכת

עם אתם סוגרים את הדפדפן או מתנתקים מהמערכת סרגל הלשוניות ישמור תמיד את הלשונית האחרונה בה ביקרתם