הזמנה – אחסנה

אם הלקוח מעוניין לאחסן איתכם מלאו את הפרטים העיקריים עבור האחסנה כאן, כל אחסנות נמצאות בחלון עבודה ראשי דרכו תוכלו בקלות לדעת מי איפה ואיך מאוחסן אצלכם.
סמנו אם הלקוח בחר לאחסן אצלכם או דרכם את תכולת הבית, אחרי הסימון בההזמנה תיפתח לשונית הפרטי האחסנה

אם תאריך "סיום" אחסנה לא תואם לתאריך "שולם עד" ההזמנה תמשיך להופיע בלשונית האחסנה בצבע אדום, הדבר תקף לגבי כל אחסנה שלא שולמה בזמן

הזמנה הגדרת אחסנה

התחלה – בחרו בתאריך הכניסה לאחסנה
סיום – בחרו בתאריך סיום אחסנה
הודעה – מלאו הערות והארות לגבי ההזמנה
שולם עד – אם שולמה מקדמה או טרם שולם כל סכום הגדירו תאריך מתאים
יחידה – בחרו באיזה תא מאוחסן הציוד של לקוח

אם הלקוח סיים לאחסן אצלכם ושילם אין צורך לבטל את האחסנה וזאת כדי לשמור לעתיד את היסטוריית האחסנה