יחידות אחסון

חלון הגדרת יחידות אחסון / תאי אחסנה במערכת מאפשר להוסיף יחידות אחסנה חדשות, לצפות ולבצע שינויים ביחידות קיימות. אם חברתכם מעניקה שירותי אחסנה ללקוחות יש ליצור כאן את כל התאי אחסנה שברשותכם. את התאים שיצרתם ניתן בקלות לנהל דרך החלון הראשי בלשונית אחסנה והן בתוך כל הזמנה חדשה או קיימת במערכת.

יצירת יחידת אחסון חדשה

לאחר שיצרתם יחידת אחסון חדשה לא ניתן לבטלה עם זאת ניתן לבצע את כול השינויים והעדכונים הנחוצים במידת הצורך

יצירת יחידת אחסנה חדשה במערכת

"מזהה יחידה" – יש לתת מזהה ייחודי לתא / יחידת האחסנה כאשר אורך הקלט הנדרש צריך להיות בין 1 עד 6 תווים
"נפח יחידה" – אם ידוע לכם הנפח של היחידה יש לרשום כאן ביחידות של קוב
"הערות ליחידה" – במידה ואתם רוצים לציין הערות מיוחדות עבור יחידת האחסון הינכם יכולים לרשום אותן כאן
"רישום" – לחצו ליצירת יחידת אחסון חדשה במערכת

יחידות אחסון

טבלה המציגה את יחידות האחסנה שרשומות במערכת ומאפשר לעדכן את היחידות עצמן, שמו לב שבמידה ואתם רוצים לבצע עדכונים יש לערוך את השינויים ולעדכן כל יחידה בנפרד

יחידות אחסנה רשומות במערכת

"מזהה יחידה" – הינו שם היחידה כפי שמופיע בשדה הבחירה של ההזמנה ובחלון האחסנה
"נפח יחידה" – הנפח הינו בקוב
"הערות ליחידה" – כול הערות חשובות בנוגע ליחידת האחסנה הנבחרת
"פעיל" – סמנו אם היחידה פעילה או לא
"עדכון" – במידה ובצעתם שינויים לחצו לעדכן